חשיבה אסטרטגית

חשיבה אסטרטגית הנו תחום עשיר המקנה יכולות חשיבה מסדר גבוה, יכולות תכנון, מציאת מיקומי במרחב ובניית תכנית אישית לצמיחה והתקדמות.

בלימוד חשיבה אסטרטגית אנו מתמקדים

בנושאים הבאים:

1. גמישות חשיבתית
2. חשיבה לרוחב אל מול ובמקביל לחשיבה אנכית
3. חשיבה יצירתית
4. טיפוח יכולות החישוב
5. הערכת מצב ועמדה- ניתוח מצבים ותהליכים
6. הבנה אסטרטגית- תכנון קצר- טווח, תכנון ארוך טווח, בחירה בין חלופות וקבלת החלטות, פתרון בעיות בעלות מורכבות שונה, הבניה של תוכנית וביצועה.

האמצעים בהם אנו משתמשים בקורס:

1. שיחות וניתוח מצבים
2. משחקי אסטרטגיה
3. שחמט ( בקורס זה השחמט מקבל מקום מרכזי )
4. חידות היגיון.

תהליך הלמידה בקורס:

הקורס מותאם לגילאי המשתתפים. בצורה הדרגתית ובגישה תהליכית אנו מתקדמים בפיתוח הנושאים המוזכרים. אנו מפגישים את תלמידי הקורס בתכנים מזוויות התנסות ובדיקה שונות, מבצעים מעבר מתחום המשחק האסטרטגי לחיי היומיום, מנתחים מצבים מורכבים וחידות, נותנים משימות קבוצתיות ואישיות , וכל זאת דגש על פיתוח של שפת חשיבה.