מהלכים בוני התנהגות

היקף הקורס: 56 שעות.

הקורס מהלכים בוני התנהגות מאפשר הכשרה רחבה לצוותי מורים המתמודדים עם בעיות התנהגותיות של תלמידים. המשתלמים רוכשים " ארגז כלים" מגוון ומקיף המגיע בנוסף לתוכניות הקיימות כיום.

התחום ההתנהגותי מטופל בקורס מגישה של מסוגלות, יכולות, אפשרויות, הנעה למוטיבציה ועוצמה, כאשר הכלי והאמצעי המרכזי המלווה את הקורס הוא המשחק האסטרטגי. אנו משתמשים באמצעי זה כאמצעי מעצב, מכוון ומאפשר צמיחה ותחושת מסוגלות אמיתית.

במהלך ההשתלמות הצוות החינוכי רוכש מיומנות משמעותית להנחיה, תיווך והעברת תהליכים סובלימטיביים באמצעות מגוון של משחקי חשיבה, תוך מתן דגש לזיהוי התמונה הכללית של ה"משחק", ההבנה האסטרטגית, הבנה מסדר גבוה, של הסיטואציה- זיהוי המצב בכללותו, הבנה מדויקת של " מיקום הכלים על לוח המשחק", זיהוי העמדה המדויקת בה הילד נמצא ומציאת המהלך המדויק, הנכון והמועיל לקידום עמדה זו.

נושאים מרכזיים בקורס:

• אסטרטגיות חשיבה המעצבות התנהגות- פתרון יצירתי של בעיות, קבלת החלטות וקבלת החלטות בתנאי אי- ודאות, תכנון ותכנון לטווח ארוך, טקטיקה ואסטרטגיה- אחיות לא זהות.

• תפקידו של המנחה, המתווך והמחנך באמצעות המשחק- הכוונה למקומות של מסוגלות והעצמה אישית.

• תוכניות משחק ותוכניות בחי היומיום- ביצועי העברה מיטיבים, התמודדות בתנאי לחץ, קבלת ניצחון וקבלת הפסד .

• מרחב- התנהלות במרחב, שליטה במרחב, הקשרים בין מרחב פנימי למרחב חיצוני, המרחב הפוטנציאלי.

• משחק- האדם המשחק, מקומו של המשחק בתרבות האנושית, ניתוח ובחינה של משחקי אסטרטגיה קיימים.

• חשיבה יצירתית כמנוף להעצמה אישית- תנועה ותנועה של החשיבה. יציאה מדפוסי קיבעון למקום של שטף ואפשרויות. עידון בחדוות היצירה.

שיטות ההנחיה:

הפעלה סדנאתית וחווייתית, בקבוצות קטנות, בשילוב תצפית והוראה בביה"ס. כולל- ניתוח אירועים, הנחית עמיתים, ליווי והנחיה בפרויקט אישי.