השתלמויות ואימון מורים

מכון מטנויה מעביר השתלמויות למורים ברחבי הארץ, בהתקשרות ישירה או באמצעות העמותה לקידום החינוך.

ההשתלמויות נעות על קו הרצף בין החוויה, הגיבוש ועבודת הצוותלבין הקניית תכנים חינוכיים- משמעותיים הניתנים ליישום בכל בית-ספר.

השתלמויות המכון נמצאות בתפריט הבית-ספרי, מטעם עמותת המורים לקידום החינוך וההוראה בישראל.